Набавке 2024

 

УСЛУГА НАБАВКЕ - КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ

Одлука о спровођењу поступка набавке - компјутерске услуге

Позив за подношење понуде за услугу набавке - компјутерске услуге

Спецификација за услугу набавке - компјутерске услуге

Oбразац понуде за услугу набавке - компјутерске услуге

Модел уговора за услугу набавке - компјутерске услуге

Одлука о додели уговора за услугу набавке - компјутерске услуге

 

УСЛУГА НАБАВКЕ - ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ, ИМОВИНЕ И ОПРЕМЕ ЗА ПЕРИОД 2024-2025.

Одлука о спровођењу поступка набавке - осигурање запослених, имовине и опреме за период 2024-2025.

Позив за подношење понуде за услугу набавке - осигурање запослених, имовине и опреме за период 2024-2025.

Спецификација за услугу набавке - осигурање запослених, имовине и опреме за период 2024-2025.

Oбразац понуде за услугу набавке - осигурање запослених, имовине и опреме за период 2024-2025.

Модел уговора за услугу набавке - осигурање запослених, имовине и опреме за период 2024-2025.

Одлука о додели уговора за услугу набавке - осигурање запослених, имовине и опреме за период 2024-2025.

 

УСЛУГА НАБАВКЕ - УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА

Одлука о спровођењу поступка набавке - услуга одржавање софтвера

Позив за подношење понуде за услугу набавке - услуга одржавања софтвера

Спецификација за услугу набавке - услуга одржавања софтвера

Oбразац понуде за услугу набавке - услуга одржавања софтвера

Модел уговора за услугу набавке - услуга одржавања софтвера

Одлука о додели уговора за услугу набавке - услуга одржавања софтвера

 

УСЛУГА НАБАВКЕ - УСЛУГА ПРОТИВ-ПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ

Одлука о спровођењу поступка набавке - услуга против-пожарне заштите

Позив за подношење понуде за услугу набавке - услуга против-пожарне заштите

Спецификација за услугу набавке - услуга против-пожарне заштите

Oбразац понуде за услугу набавке - услуга против-пожарне заштите

Модел уговора за услугу набавке - услуга против-пожарне заштите

Одлука о додели уговора за услугу набавке - услуга против-пожарне заштите

 

УСЛУГА НАБАВКЕ ПРАВНЕ УСЛУГЕ ФИЗИЧКОГ ЛИЦА

Одлука о спровођењу поступка набавке - правне услуге физичког лица

Позив за подношење понуде за услугу набавке - правне услуге физичког лица

Спецификација за услугу набавке - правне услуге физичког лица

Oбразац понуде за услугу набавке - правне услуге физичког лица

Модел уговора за услугу набавке - правне услуге физичког лица

Одлука о додели уговора за услугу набавке - правне услуге физичког лица

 

УСЛУГА НАБАВКЕ - УСЛУГА УРЕЂИВАЊА МУЗИЧКО-ПЛЕСНОГ ПРОГРАМА

Одлука о спровођењу поступка набавке - услуга уређивања музичко-плесног програма

Позив за подношење понуде за услугу набавке - услуга уређивања музичко-плесног програма

Спецификација за услугу набавке - услуга уређивања музичко-плесног програма

Oбразац понуде за услугу набавке - услуга уређивања музичко-плесног програма

Модел уговора за услугу набавке - услуга уређивања музичко-плесног програма

Одлука о додели уговора за услугу набавке - услуга уређивања музичко-плесног програма

 

УСЛУГА НАБАВКЕ - УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ

Одлука о спровођењу поступка набавке - услуга одржавања хигијене

Позив за подношење понуде за услугу набавке - услуга одржавања хигијене

Спецификација за услугу набавке - услуга одржавања хигијене

Oбразац понуде за услугу набавке - услуга одржавања хигијене

Модел уговора за услугу набавке - услуга одржавања хигијене

Одлука о додели уговора за услугу набавке - услуга одржавања хигијене

 

Поништи подешавања

Алати за приступачност за слепе и слабовиде

Величина фонта

A A A

Подесите контраст

A A

Обележите линкове