Набавке

ПЛАН НАБАВКИ 2020

Набавка новогодишњих украса, расвете и материјала.

- Одлука о спровођењу поступка за набавку новогодишњих украса, расвете и материјала.

- Позив за подношење понуда за набавку новогодишњих украса, расвете и материјала.

- Образац понуде за набавку новогодишњих украса, расвете и материјала.

- Спецификација за набавку новогодишњих украса, расвете и материјала.

- Обавештење о закљученом уговору за набавку новогодишњег материјала

 

Стручне услуге за декупаж у оквиру уметничких радионица

- Одлука о спровођењу поступка за декупаж

- Позив за подношење понуда за декупаж

- Образац понуде за декупаж

- Спецификација за декупаж

- Обавештење о закљученом уговору

 

Текуће поправке и одржавање зграда

- Одлука о спровођењу поступка 

- Позив за подношење понуда 

- Образац понуде 

- Спецификација 

- Обавештење о закљученом уговору Teхничке поправке

 

Услуге музичко-плесних активности (хор)

- Oдлука о спровођењу поступка набавке за услуге oрганизовања музичко-плесних активности (хор)

- Образац понуде за услуге организовања музичко плесних активности

- Позив за подношење понуда

- Спецификација услуга

- Одлука о закљученом уговору

 

Услуге позоришта (представе) - II део

- Одлука о спровођењу поступка набавке за представу

- Образац понуде за представу

- Позив за подношење понуда за представу 2. део 

- Модел уговора представа 2.део

- Спецификација представа 2.део

- Oбавештење о закљученом уговору представа 2.део

 

Услуге графичке припреме, дизајн и прелом

- Одлука о спровођењу поступка графичка припрема

- Образац понуде графичка припрема

- Позив за подношење понуда графичка припрема

- Спецификација графичка припрема

- Модел уговора графичка припрема

- Обавештење о закљученом уговору графичка припрема

 

Ангажовање лица за противпожарну заштиту

- Одлука о спровођењу набавке за противпожарно лице

- Позив за подношење понуда

- Спецификација за противпожарно лице

- Модел понуде противпожарно лице

- Одлука о закљученом уговору

 

Ангажовање лица за безбедност и здравље на раду

- Oдлука о спровођењу поступка безбедбост на раду

- Позив за упућивање понуде безбедност на раду

- Спецификација безбедност и здравље на раду

- Образац понуде безбедност на раду

- Oбавештење о закљученом уговору

 

Сценска опрема

- Одлука о спровођењу поступка

- Образац понуде

- Позив за упућивање понуда

- Спецификација сценске опреме

- Модел уговора

- Обавештење о закљученом уговору

 

Концерт и Изложба

Одлука о спровођењу набавке концерт и изложба

- Позив за подношење понуда за концерт и изложбу

- Образац понуде за концерт и изложбу

- Спецификација понуде концерт и изложба

- Закључен уговор концерт и изложба

 

Представа 

- Позив за упућивање понуда за представу

- Спецификација представа

- Одлука о спровођењу

- Закључен уговор представа

 

Хостел

- Позив за упућивање понуда хостел

- Спецификација за хостел

- Одлука о спровођењу набавке за Хостел

- Закључен уговор Хостел

 

Ресторан

- Позив за упућивање понуда Ресторан

- Спецификација Ресторан

- Одлука о спровођењу поступка набавке

- Закључен уговор ресторан

Поништи подешавања

Алати за приступачност за слепе и слабовиде

Величина фонта

A A A

Подесите контраст

A A

Обележите линкове